Rk Chg Team W - L Ow% Oow% SoSRk
1 LSU 13 - 0 0.624 0.602 4
2 Ohio State 13 - 0 0.622 0.568 8
3 Clemson 13 - 0 0.556 0.563 49
4 Georgia 11 - 2 0.632 0.589 3
5 Memphis 12 - 1 0.557 0.569 46
6 Boise St 12 - 1 0.557 0.556 51
7 Florida 10 - 2 0.625 0.599 5
8 Oklahoma 12 - 1 0.537 0.571 63
9 Penn State 10 - 2 0.623 0.559 9
10 Oregon 11 - 2 0.604 0.552 20